cestovanie dovolenky

 sk

 

Ukrajina - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Ukrajina - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Podmienky vstupu do krajiny

Povinné poistenie

Osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny sa musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v  poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti. Štátna pohraničná služba Ukrajiny odporúča uzatvorenie online poistenia prostredníctvom štátneho portálu.

Kategórie osôb, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť poistenia:

 • osoby, ktoré majú na Ukrajine povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt;
 • osoby, ktoré sú uznané ako utečenci, alebo osoby, ktoré potrebujú dodatočnú ochranu;
 • osoby, ktoré sú diplomatmi, zamestnancami konzulárnych úradov, misií oficiálnych medzinárodných misií, organizáciami akreditovanými na Ukrajine a členmi ich rodín alebo osobami, ktoré prichádzajú na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny;
 • osoby, ktoré sú inštruktormi ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov programu Partnerstvo za mier NATO, ktoré sa zúčastňujú na výcvikových akciách pre jednotky ozbrojených síl Ukrajiny alebo prichádzajú na pozvanie Ministerstva obrany Ukrajiny.

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

Pri vstupe je potrebné predložiť

 • potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 vakcínami zaradenými do zoznamu Svetovej zdravotníckej organizácie, vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.
 • alebo negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín. Dokument musí byť vydaný v angličtine alebo s prekladom do angličtiny.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokumentmi nebudú vpustené na územie Ukrajiny.

Osoby, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu a ktoré sa plánujú zdržať na území Ukrajiny menej ako 72 hodín, nemajú povinnosť podrobiť sa samoizolácii.

Osoby, ktoré disponujú negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu a ktoré sa plánujú zdržať na území Ukrajiny viac ako 72 hodín, majú povinnosť podrobiť sa domácej samoizolácii v trvaní 10 dní. Za týmto účelom je potrebné si  pred vstupom na územie Ukrajiny aktivovať mobilnú aplikáciu Domaprostredníctvom ktorej je samoizolácia monitorovaná.

Osobám, ktoré nebudú mať naištalovanú a aktivovanú mobilnú aplikáciu pred prekročením štátnej hranice, nebude umožnený vstup na územie Ukrajiny.

Samoizolácia sa končí po uplynutí 10 dní alebo ihneď po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19.

Na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí pricestujú na Ukrajinu z Indie a Ruska, alebo boli na ich území najmenej 7 dní počas posledných 14 dní, je samoizolácia povinná

Opatrenie o preukázaní sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu sa nevzťahuje na:

 • osoby mladšie ako 18 rokov;
 • zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov, zastúpenia oficiálnych medzinárodných misií, organizácie akreditované na Ukrajine a ich rodinní príslušníci;
 • vodiči a členovia posádky nákladných vozidiel, autobusy vykonávajúce pravidelnú prepravu, členovia posádky leteckých a námorných, riečnych plavidiel, členovia posádok vlakov a rušňov;
 • inštruktori ozbrojených síl členských štátov NATO a členských štátov NATO programu Partnerstvo za mier, ktorí sa zúčastňujú výcvikových aktivít pre ozbrojené sily;
 • osoby prepravujúce krvotvorné kmeňové bunky na transplantáciu

Hraničné priechody

Vyšné Nemecké – Užhorod

Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod je otvorený nepretržite pre osobnú dopravu (vrátane autobusov pravidelnej a nepravidelnej dopravy) a nákladnú dopravu bez obmedzenia.

Povoľuje sa:

 • nákladná  doprava funguje bez  obmedzení,
 • osobná  doprava funguje bez obmedzení,
 • tranzit

Peší cestujúci a cyklisti sú vylúčení. Od 15. januára 2021 môžu peší cestujúci a cyklisti prekročiť štátnu hranicu len cez hraničný priechod Ubľa – Malyj Bereznyj alebo Veľké Slemence – Mali Selmenci.

Ubľa – Malyj Bereznyj

Vozidlá do 7,5t budú vybavované len za účelom tranzitu územím SR a cestujúci na základe výnimky vyplývajúcej z platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od 15. januára 2021 môžu hraničný priechod využívať aj peší a cyklisti.

Veľké Slemence – Mali Selmenci 

Od 1. augusta 2021 sa otvára hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci. Bude otvorený denne od 08:00 - 20:00 h. Tento hraničný priechod môžu využívať len peší a cyklisti.

Informácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení, platí povinnosť nosiť rúško v uzavretých verejných priestoroch a prostriedkoch MHD.
 
Letecká doprava - medzinárodná letecká doprava bola obnovená.

Železničná a autobusová doprava bola obnovená.

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime.

Podmienky návratu  do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Zdroje

Súvisiace články

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.go2trip.eu/

Hlavné mesto Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Londýn je podľa viacerých rebríčkoch najnavštevovanejším mestom v Európe. V roku 2...
Ocííí, mamííí a pôjdeme sa lyžovaaať? Pravdepodobne je vám táto alebo podobná situácia dobre známa. Keďže ste fanúšikom lyžovania a výdatného pohybu, ...
Krakov, druhé najväčšie mesto Poľskej republiky, leží na rieke Visla. Krakov je jedným z najdôležitejších poľských turistických centier s cennými pami...
Radi si vychutnávate našu malebnú krajinku a zároveň ste fanúšikmi adrenalínu? Možno budete prekvapení, no v blízkosti Terchovej sa nachádza nie jedna...

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby