Plánovač ciest autom na online mape. Pridať medzizastávku cesty? Prejdite kurzorom na vyznačenú trasu na mape (zobrazí sa na nej biely krúžok), uchopte ju a potiahnite na želanú medzizastávku plánovanej cesty. Môžete zadať viacero medzizastávok. Detaily a alternatívne trasy nájdete pod mapou. Farby ukazujú aktuálny stav dopravy: zelená - plynulá, žltá - zhustená, červená - obmedzená.

Plánovanie cesty autom pomocou online mapy