sk

 

Rakúsko - podmienky vstupu a nové opatrenia od 22. novembra

rakusko

Aktualizované: 17/11/2021

Najnovšie zmeny

Od pondelka, 22. novembra 2021 sa sprísňujú pravidlá vstupu do Rakúska. Pre vstup už nebude uznávaný antigenový test (s výnimkou pendlerov), ani test na protilátky.

Pre vstup do Rakúska bude potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

Zmena bude aj pri vstupe pre pendelerov - vstup do Rakúska bude možný pri splnenia jednej z podmienok 3G (potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test starší ako 24 hodín (antigénové samotesty nie sú akceptované).

Od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu skracuje na 270 dní.

Prehľad podmienok vstupu do Rakúska a informácie o aktuálnych opatreniach v krajine:

Podmienky vstupu do Rakúska

Aktuálny text vyhlášky o vstupe do Rakúska počas COVID-19 - právny predpis v nemeckom jazyku

Hraničné priechody

Prekračovať hranicu je naďalej možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch. Zdravotné hliadky zostávajú zatiaľ zachované a sú vykonávané podľa potreby.

Pri plánovaní cesty je stále potrebné počítať aj s prípadným časovým zdržaním.
 
 • Jarovce - Kittsee (hraničný priechod cestný medzi obcami ) - opätovné obnovenie prevádzky 24/7.
 • Moravský Svätý Ján - Hohenau - opätovne otvorený
 • Záhorská Ves - Angern an der March je otvorený v pondelok až piatok, od 08.00 - 11.00 hod a od  15.00. - 18.00 hod., a to iba pre výkon poľnohospodárskych a lesníckych prác  
 • Záhorská Ves - Angern (kompa pre cestnú dopravu) – opätovne v prevádzke
 • Devínska Nová Ves - Schloss Hof – cyklomost
 • Devín - Hainburg (riečna doprava)
 
Odporúčame si vždy pred cestou preveriť situáciu na konkrétnom hraničnom priechode. Ministerstvo vnútra môže v prípade náhleho zhoršenia epidemickej situácie zaviesť dočasné uzatvorenie alebo obmedzenie prevádzky na vybraných hraničných priechodoch (hlavne menšieho významu).

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Od 19. mája 2021 je Slovensko zaradené z pohľadu Rakúska do menej rizikových krajín skupiny A. To znamená pre vstup do Rakúska upustenie od povinnej karantény, aj povinnej registrácie, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G (z nemeckého jazyka -uzdravený/zaočkovaný/otestovaný)

Podmienkou je aj to, že daná osoba sa za posledných minimálne 10 dní nezdržiavala v žiadnej inej krajine, ako v SR alebo inej menej rizikovej krajine.

Zoznam najmenej rizikových krajín (kategórie A) a podmienky 3G nájdete v aktuálne platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe do 21. novembra? 

Platí pre vstup do Rakúska zo Slovenska, ako aj zo všetkých menej rizikových krajín (Anlage1).

Každá osoba, ktorá vstupuje do Rakúska s cieľom v krajine zotrvať (nie len tranzitovať) je povinná sa preukázať na hraničnom vstupe aspoň jedným z nasledovných písomných potvrdení:
 

zaočkovanie proti COVID-19 (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie. Za imunizovanú sa považuje každá osoba okamžite po podaní druhej dávky a v prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 360 dní dozadu). Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na COVID-19 alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19 stačí pre uznanie imunizácie prvá vakcinácia (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 360 dní dozadu). Tu uvedené musí byť riadne dokladované (viď – uznávané potvrdenia o zaočkovaní). Sú vykonávané kontroly pričom je možné za nesplnenie uložiť pokutu až do výšky: 1450 eur.

Plne imunizované a COVID-19 negatívne osoby prilietajúce/pricestujúce z ostatných krajín (t.j.z iných, ako menej rizikových krajín (Anlage1) môžu do Rakúska od 15. augusta 2021 vstupovať bez povinnosti karantény aj registrácie, a to pokiaľ sa vedia preukázať potvrdením o zaočkovaní (príloha (Anlage) A/B platnej vyhlášky) alebo o prekonaní COVID-19 s tým, že od poslednej predpísanej dávky vakcíny musí prejsť aspoň 14 dní alebo od ochorenia nie viac ako 6 mesiacov.

alebo prekonanie ochorenia COVID-19 (Genesen), a to do 6 mesiacov od potvrdenej infekcie alebo na základe pozitívneho protilátkového testu nie staršieho ako max. 3 mesiace;

alebo otestovanie na COVID-19 (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, AG testom nie starším ako 48 hodín;

Potvrdenia musia byť vyhotovené v nemeckom alebo anglickom jazyku a potvrdené lekárom, resp. atestovaným zdravotníckym zariadením.

pdf Vzor potvrdenia v nemeckom jazyku  (pdf; 821.45 KB)

pdf Vzor potvrdenia v anglickom jazyku  (pdf; 816.88 KB)

Zmena podmienok od 22. novembra 2021

Od pondelka, 22. novembra 2021 sa sprísňujú pravidlá vstupu do Rakúska. Pre vstup už nebude uznávaný antigenový test (s výnimkou pendlerov), ani test na protilátky.

Pre vstup do Rakúska bude potrebné predložiť potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo PCR test nie starší ako 72 hodín.

Od 6. decembra 2021 sa platnosť očkovacieho preukazu skracuje na 270 dní.

Aké sú vstupu podmienky pre deti? 

Pre deti do 12 rokov platia rovnaké podmienky ako pre dospelú sprevádzajúcu osobu, okrem povinnosti testovania. Karanténa sa pre deti do 12 rokov končí ukončením karantény dospelej sprevádzajúcej osoby. (V praxi – ak sprevádzajúca osoba spĺňa pri vstupe do Rakúska niektorú z podmienok 3G, nie je povinná karanténa ani pre deti do 12 rokov. Do 12 rokov znamená od 0 do 11 rokov vrátane.) 

Rozšírenie uznávaných potvrdení o zaočkovaní proti COVID-19

Rakúsko uznáva nad rámec platnej spolkovej vyhlášky o podmienkach vstupu, aj nasledovné druhy potvrdení: 

 • slovenský národný očkovací certifikát 
 • alebo medzinárodný očkovací preukaz WHO,
 • alebo lekárske potvrdenia o očkovaní v nemeckom alebo anglickom jazyku
 • alebo v zásade každý druh úradne potvrdeného certifikátu (v tomto prípade uznanie je však na posúdení kontrolného orgánu) v nemeckom alebo anglickom jazyku, pokiaľ obsahuje minimálne nasledovné údaje: druh vakcíny a dátum zaočkovania,

Registrácia

Od 10. júna 2021 je pre osoby, ktoré vstupujú a zostávajú na území Rakúska z najmenej rizikových krajín, vrátane Slovenska, zrušená povinná (online) registrácia, avšak len pokiaľ osoba spĺňa jednu z podmienok 3G, ktorými sú:

 • zaočkovanie
 • alebo prekonanie COVID-19
 • alebo negatívne otestovanie.

Ak sa osoba na hraniciach nepreukáže žiadnym z uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a aj naďalej sa registrovať.  

V akom prípade je povinná registrácia

Ak sa osoba vstupujúca do rakúska na hraniciach nepreukáže žiadnym z vyššie uvedených potvrdení 3G, je povinná sa po vstupe do Rakúska najneskôr do 24 hodín nechať na vlastné náklady otestovať PCR alebo antigénovým testom a naďalej sa aj registrovať. 

Registráciu je potrebné vykonať najskôr 72 hodín pred plánovaným vstupom do Rakúska.

Online registračný formulár v nemčine

Online registračný formulár v angličtine
 

Vygenerované potvrdenie o odoslaní elektronickej registrácie musí predložiť občan pri kontrole. Po 28 dňoch sú potvrdenia a formuláre orgánmi nenávratne vymazané.

V prípade, že nie je možná online registrácia, je stále možné vytlačiť si a vyplniť nasledovný formulár, ktorý predložíte počas kontroly na hraniciach.

Registračný formulár na stiahnutie v nemčine
 
Registračný formulár na stiahnutie v angličtine

Výnimky

Všeobecnou výnimkou je tranzit (nepodlieha ani on-line registrácii). Viac informácií o podmienkach tranzitu si prečítajte v texte nižšie.

Pre osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba prikladáme  (pdf Vzor tlačiva - medical certificate)  (pdf; 719.81 KB) V týchto prípadoch je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií daného medicínskeho zariadenia/lekára.

Z povinnosti registrácie a preukázania sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

 • osobný tranzit cez Rakúsko (vrátane tranzitu na/z letiska Schwechat) pod podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez zbytočných zastavení, t.j. musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,

 • organizovaný tranzit osôb aj tovarov s cieľovou krajinou inou ako je Rakúsko,

 • vycestovanie z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,

 • potvrdený osobitný záujem Rakúskej republiky,

 • nariadená úradná repatriácia osôb, vrátane úradného sprievodu,

 • posádky vozidiel záchranných zložiek.

 • príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

Podľa novej právnej úpravy, sú od 19. mája 2021 povinní preukázať sa potvrdením splnenia jednej z podmienok „3G“ (ako je vysvetlené vyššie) aj nasledovné kategórie osôb:

 • vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti. V takýchto prípadoch informuje o podmienkach vstupu do Rakúska úrad, ktorý predvolanie vystavil (napr. predvolania pred súd a pod.);
 • (§7) vstupujúci do krajiny z náhlych neočakávaných obzvlášť závažných a vopred nenaplánovateľných rodinných dôvodov (úmrtie, ochorenie, opatera v núdzovej situácii).

Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území dať vyhotoviť najneskôr do 24 hodín.

Podmienky vstupu pre pendlerov do 21. novembra

Ako pendler je v platnej spolkovej vyhláške definovaná osoba pravidelne cestujúca do Rakúska z dôvodov zamestnania, vzdelávania alebo z rodinných dôvodov či z titulu návštevy životného partnera.
 
Osobitné zvýhodnenia pre pendlerov zostali zachované aj v novelizovanom znení danej spolkovej vyhlášky. V platnosti zostala povinnosť preukázať sa potvrdením o splnení aspoň jednej z podmienok 3G len raz za 7 dní, ako aj interval povinnej online registrácie (Pre-Travel-Clearance) najmenej raz za 28 dní alebo (ako doteraz) pri každej zmene údajov zadávaných pri registrácii (vrátane nového potvrdenia o splnení 3G).

 

Užitočné odkazy k cestovaniu

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

Pripomíname, že pri cestovaní do Rakúska je potrebné naďalej mať na zreteli aj aktuálne podmienky vstupu/návratu do SR

Zmena podmienok od 22. novembra

Vstup do Rakúska bude možný pri splnenia jednej z podmienok 3G (potvrdenie o očkovaní, alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test starší ako 24 hodín (antigénové samotesty nie sú akceptované).

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúska podľa platných grafikonov. Medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom naďalej premáva.

Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

Pre všetky osoby platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko bez povinosti registrácie, karantény alebo predloženia negatívneho testu, s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

 

Letisko Schwechat a letecký tranzit

Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii COVID-19 a súvisiacim obmedzeniam dôrazne odporúčame priebežne sledovať informácie a komunikovať vždy s príslušnou leteckou spoločnosťou alebo cestovnou kanceláriou (poznámka: pri väčšine letov sa predpokladá povinnosť mať nasadené rúško na palube počas celého letu) a pred odletom sa riadiť aktuálnymi informáciami letiska Schwechat. Poskytnúť podrobné informácie o podmienkach CHECK-IN a BOARDINGu je predovšetkým povinná daná letecká spoločnosť alebo prípadne cestovná kancelária, ktorá obstarala letenku alebo danú cestu. Na vstupe do budovy letiska Viedeň – Schwechat prebieha plošné kontrolné meranie teploty.

Naďalej je možná obojstranná preprava zo SR na letisko, príp. odvoz pasažierov z letiska Flughafen Wien Schwechat, resp. aj na/z viedenskej Hlavnej stanice (Hauptbahnhof Wien), ale len vtedy, ak cestujúci, resp. ich sprievod hneď po dovoze/odvoze opustí územie Rakúska bez zbytočných nevyhnutných zastávok (v zásade iba potreba WC, a to aj na samotnom letisku). Rakúske úrady definitívne potvrdili, že táto možnosť spadá pod kategóriu výnimky: TRANZIT. Odporúča sa však na rodinného príslušníka čakať v aute, čo najrýchlejšie opustiť letisko/stanicu a mať určite pri sebe (kópie) letenky alebo iného cestovného dokladu. Pre návrat na Slovensko je potrebné riadiť sa platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. Konkrétne informácie pre návrat na Slovensko sú uvedené aj v texte nižšie v časti Podmienky návratu do SR.

V zmysle pdf platného usmernenia spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie  (pdf; 583.96 KB) platí: „všeobecná výnimka bez ohľadu na krajinu pôvodu, (bez testu na COVID-19 a bez povinnosti karantény v Rakúsku) pre všetkých tranzitných pasažierov, ktorí pristáli na letiskách v Rakúsku a dôveryhodne preukážu okamžité vycestovanie/pokračovanie cesty z Rakúska (bod 9, písmeno e citovaného usmernenia).

Za dôveryhodné preukázanie sa považuje platný cestovný lístok do SR, potvrdenie o objednanom taxi vozidle a v prípade odvozu súkromným vozidlom z letiska do SR podľa rakúskej cudzineckej polície bude stačiť v prípade kontroly čestné prehlásenie o bezodkladnom pokračovaní do SR (aj ústnou formou).

Pre prípad, že letecká spoločnosť bude mať odlišný postoj k platnej vyššie uvedenej rakúskej legislatíve (poznámka: stretávame sa s tým, že v pravidlách IATA sú nepresne uvedené údaje a letecké spoločnosti podľa nich neoprávnene postupujú) a pri check-in a boardingu bude od cestujúcich na Schwechat požadovať negatívny test na COVID-19, odporúčame predložiť vyššie spomenuté usmernenie Spolkového ministerstva pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie Rakúska v anglickom jazyku, ktoré potvrdzuje, že tranzit cez letisko Schwechat priamo ďalej do cieľovej krajiny je povolený pre všetkých. Najnovšie je však povinnosť predložiť,  pri vstupe do Rakúska prehlásenie o tranzite (je možné, že niektoré letecké spoločnosti ho budú vyžadovať u liniek do Rakúska už pri check-in v mieste odletu)

Na stiahnutie: pdf Prehlásenie o tranzite  (pdf; 348.03 KB)


Platený test na COVID-19 je možné absolvovať aj po prílete priamo na letisku Schwechat

Informácie o testovaní na COVID-19 na letisku Schwechat

Informácie na webovej stránke spoločnosti Austrian Airlines

Opatrenia v Rakúsku

Aktuálne informácie k platným opatreniam proti šíreniu COVID-19 na území Rakúska

Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).

Plošný lockdown pre nezaočkované osoby od 15. novembra

Lockdown má zabrániť kolapsu zdravotníckeho systému, prelomiť 4. vlnu a zvýšiť mieru zaočkovanosti. Každý musí byť schopný sa na verejnom priestore preukázať potvrdením o očkovaní a uzdravení. Nevzťahuje sa na deti do 12 rokov. Nezaočkované osoby môžu opustiť bydlisko len za účelom práce, školy a zabezpečenia základných potrieb. Rakúska vláda zároveň oznámila zásadné sprísnenie kontrol dodržiavania platných ochranných nariadení suvisiacich s COVID-19. Porušenia budú prísne pokutované.

Spolkové krajiny si môžu nad rámec plošných nariadení prijať vlastné prísnejšie nariadenia (viac v časti regionálne odlišnosti).

Zmena v opatreniach od 8. novembra

Od 8. novembra 2021 je namiesto 3G (na Slovensku pravidlo OTP) zavedené pravidlo 2G (platí potvrdenie o očkovaní a o prekonaní COVID-19). S cieľom vyhnúť sa lockdownu platí pravidlo 2G pre všetkých, všade a v rovnakom rozsahu, ako to platilo pre 3G.

Ako motivácia pre nezaočkovaných má slúžiť prechodné obdobie do 6. decembra 2021, počas ktorého bude uznávané v rámci 2G aj potvrdenie o prvej dávke spolu s PCR testom.

Od 6. decembra 2021 sa skracuje platnosť potvrdenia o zaočkovaní z 360 na 270 dní po 2. dávke. Po tomto termíne je potrebné doplňujúce očkovanie. Podpora očkovania 3. dávkou je aktuálne v centre pozornosti spolkovej vlády, ako aj jednotlivých spolkových krajín.

 

Zaočkovaní vakcínou Johnson&Johnson sa musia preočkovať do 2. januára 2022 (čiže už nepostačuje iba prvá dávka).

Povinnosť nosiť ochranu typu FFP2 sa zavádza pre všetky typy obchodov, vo vnútorných priestoroch aj v MHD.

Výnimka platí pre školopovinné deti a mládež od 13 do 15 rokov, ktorým ako potvrdenie stačí školský ninja pas (nálepky potvrdzujúce pravidelné testovanie). Deti do 12 rokov nepotrebujú žiaden z dokladov 3G. Len vo Viedni platí 2G už od 12 rokov.

Vzhľadom na nie všade dostatočnú testovaciu infraštruktúru poskytujúcu PCR testovanie, zostáva zatiaľ na pracoviskách v platnosti 3G. Od polovice novembra sa však počíta aj tu už iba s 2,5G (uznávanie iba PCR, nie antigénových testov).

Testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.

V prípade nedodržania podmienok hrozí pokuta 500 eur, prevádzkovatelia budú musieť zaplatiť až 3 600 eur. Popri sprísnení sa rozhodlo o úľave pre spolkové krajiny vo forme zrušenia výstupných kontrol 3G z okresov s incidenciou 400 alebo 500.

Vzhľadom na blížiaci sa začiatok zimnej turistickej sezóny, nové 2G pravidlo zasiahne aj turistov. Využívanie vlekov a lanoviek bude prístupné len zaočkovaným a uzdraveným (2G - očkované osoby, osoby, ktoré prekonali COVID-19). V prípade, že si permanentku zakúpil nezaočkovaný občan, nie je možné si vyžiadať peniaze späť.

Hlavné zásady ochrany pred COVID-19

Odporúčame sledovať aktuálne platné regionálne odlišnosti:

Kategórie osoôb
 • očkované osoby (Geimpft) oficiálne EMA uznanou vakcínou, alebo vakcínou uznanou Svetovou zdravotníckou organizáciou na núdzové použitie. Za imunizovanú sa považuje každá osoba okamžite po podaní druhej dávky a v prípade jednodávkových vakcín (napr. Johnson & Johnson ) od 22. dňa po zaočkovaní (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 270 dní dozadu). Pre osoby, ktoré minimálne 21 dní pred prvou dávkou očkovania mali pozitívny test na COVID-19 alebo mali preukázané protilátky na ochorenie COVID-19 stačí pre uznanie imunizácie prvá vakcinácia (dátum vakcinácie pritom nesmie byť viac ako 270 dní dozadu). Toto musí byť riadne zdokladované (potvrdenie o zaočkovaní).
 • osoby po prekonaní COVID-19 (Genesen), a to do 180 dní po ochorení preukázanom aj testom a na základe lekárskeho potvrdenia. Pre tieto osoby navyše platí výnimka s povinnosti testovania na max. 6 mesiacov,
 • otestované osoby (Getestet), a to PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo antigénovým testom od atestovaného miesta nie starším ako 24 hodín.

Základné pravidlá:

 • 2G platí vo všetkých interiérových priestoroch, predovšetkým v prevádzkach typu: gastro, kultúra, voľný čas, zariadenia zdravotníckej a sociálnej opatery, služby s telesným kontaktom, podujatia od 25 osôb;
 • Povinnosť nosiť respirátor typu FFP2 platí pre všetky obchodné prevádzky,
 • Zelený COVID pas platí po druhej dávke vakcíny už iba 9 (namiesto 12) mesiacov a potom sa vyžaduje tretia dávka. Zaočkovanie jednou dávkou Johnson&Johnson platí len do 3. januára 2022;
 • antigénové testy sa už neuznávajú pre preukázanie podmienky 3/2G
 • Testy na protilátky už nie sú akceptované ako potvrdenie.

Od 1. novembra 2021 sa základne pravidlo 3G (OTP) rozširuje aj pre pracovníkov/zamestnancov všetkých prevádzok, kde nie je možné vyhnúť sa fyzickému kontaktu navzájom alebo so zákazníkmi (pod nariadenie nespadajú prevádzky mimo interiér, kde nedochádza k viac ako 2 kontaktom dlhším ako 15 min denne). Medzi 1. – 14. novembrom 2021 môže chýbajúci doklad 3G byť nahradený nosením respirátora FFP2.

Informácie o opatreniach proti šíreniu COVID-19 v Rakúsku

Regionálne odlišnosti

Regionálne odlišnosti

V Rakúsku je potrebné počítať aj s odlišnosťami  v opatreniach v niektorých spolkových krajinách alebo určitých regiónoch. Dôrazne preto odporúčame sa vždy pred cestou informovať o aktuálnych opatreniach v ciele vašej cesty.

Konkrétne - v hlavnom meste Viedeň sú od 1. septembra akceptované iba PCR testy nie staršie ako 48 hodín (oproti 72 hodinám na spolkovej úrovni).

Pre deti od 12 – 15 rokov sa od 12. novembra 2021 zrušilo uznávanie školských ninja pasov (nálepky potvrdzujúce pravidelné testovanie) k preukázaniu splnenia 2G (platí teda len do 12 roku života) . Od 1. októbra 2021 sa antigénové testy (nie staršie ako 24 hodín) uznávajú iba pre osoby do 12 rokov.

Text platnej vyhlášky k regionálnym opatreniam na území hlavného mesta Viedeň

Pre nočné podniky vo Viedni platí pravidlo 2G (teda vstup je možný len pre osoby zaočkované a tie, ktoré prekonali COVID-19). Pre nočnú gastronómiu a hromadné podujatia nad 500 osôb sa neuznáva ani prechodná výnimka pre prvo-zaočkovaných inde v Rakúsku, platná do. 6. decembra 2021 (potvrdenie o prvej vakcinácii + negat. PCR test nie starší ako 48hodín). Vo všetkých obchodoch platí povinnosť nosiť respirátor FFP2, a to bez ohľadu na druh predávaného tovaru.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke rakúskej vlády, kde je podrobný prehľad aktuálnych opatrení podľa spolkových krajín. Odporúčame tiež byť v priamom kontakte s poskytovateľom ubytovania v cieli, resp. s organizátorom/pozývateľom či s obchodným partnerom.

Semaforový systém a lokálne opatrenia

Pre celú krajinu platí tzv. semaforový monitorovací a informačný systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom nových prípadov COVID-19.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Otázky ohľadom karantény a testovania po príchode na Slovensko odporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

Zdroje

Súvisiace články

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.go2trip.eu/

Tanzánia, krajina ležiaca vo východnej Afrike v nás vzbudzuje zmiešané pocity. Na jednej strane stojace krásy divokej prírody, rozsiahle národné parky...
Po rokoch sa vraciam do Paríža. Ale iba „na papieri“. V máji 2015 sme s manželkou navštívili Paríž. Pri príležitosti životného jubilea sme s...
Tento rok som navštívil vianočné trhy v Budapešti. Chcel som sa presvedčiť, či sú chýry o ich obdivuhodnosti skutočne pravdivé. Hneď na úvod musím pov...
Všeobecne sa traduje, že slovenské pivovarníctvo má v porovnaní s českým malú tradíciu. Pri lepšom preskúmaní archívov, zistíme niečo iné. Začiatok ro...

Používaním stránky súhlasíte s využitím cookies ktoré zabezpečia jej správnu funkčnosť a lepšie služby